می نویسم از تو....

می نویسم از تو !

از تو ای شادترین ، ای تازه ترین

نغمه عشق

تو که سرسبزترین منظره ای

تو که سرشارترین عاطفه را

نزد تو پیدا کردم

و تو که سنگ صبورم بودی

در تمام لحظاتی که خدا

شاهد غصه و اندوهم بود

به تو می اندیشم ، به تو می بالم

و از تو می گیرم هر چه انگیزه درونم دارم

من شباهنگام آن دم که تو را نزد خود می بینم

برترین آرامش برترین خواهش

و احساس نیاز در دلم می جوشد

روزها می گذرد

عشق ما رو به خدایی شدن است

روبه برتر شدن از هر حسی

که در این عالم خاکی پیداست

دوستت می دارم از همین نقطه ی خاکی ...

تا عرش دوستت می دارم از زمین تا خدا

 

 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید