به جای تو بمیرم

من فقط عاشق اینم

حرف قلبتو بدونم

 الکی بگم جداشیم

تو بگی که نمی تونم

 من فقط عاشق اینم

بگی از همه بیزاری

 دو سه روز پیدام نشه باز ببینم  چه حالی داری

 من فقط عاشق اینم  عمری از خدا بگیرم

اینقدر زنده بمونم تا به جای تو بمیرم

من فقط عاشق اینم

 روزایی که با تو تنهام

 کارو بار زندگیمو بزارم برای فردا

من فقط عاشق اینم وقتی از همه کلافم

بشینم یه گوشه دنج موهای تورو ببافم

 عاشق اون لحظه ام که پشت پنجره بشینم

 حواست به من نباشه دزدکی تو روببینم

 من فقط عاشق اینم  عمری از خدا بگیرم

اینقدر زنده بمونم تا به جای تو بمیرم

من فقط عاشق اینم  عمری از خدا بگیرم

 اینقدر زنده بمونم تا به جای تو بمیرم

/ 0 نظر / 16 بازدید