با تو باشم

با خودم میگم

 

که آیا باز امشب تو یکی از اون شبای خیالیم به سر می برم

 

باز می خوام با تو باشم

 

باز میخوام تو رو اذیت کنم

 

بعدش تو منو ببخشی

 

نمی دونم چرا این قدر مهربونی

 

ولی خدا خیلی بزرگه

 

یکی رو مهربون مثه تو می افرینه

 

یکی ... هم مثه من

 

 

اما با این حال...

 

 

                          زندگی و آیندمونو با یه گرهی محکم به هم می پیچونه

 

                          می بینی چه قدر خدا بزرگه!!

 

                          چه قدر عظمت داره

 

عاشقم هنوز

 

عاشق چشمای تو

 

 

                   عاشقم هنوز

 

                   عاشق نگاه تو

 

 

                                   عاشقم هنوز

 

                                   عاشق صدای تو

 

 

                                                      گپ و گفتای تو

 

                                                                     لبها...

 

                                                                          خنده ها...

 

                                                                                 بوسه ها...

 

                                                                                      دوست داشتنای تو.

 

 

                        صبر و تحملت و تحملی که نسبت بهم داری

 

                      عاشقم هنوز عاشق وجود تو

/ 0 نظر / 20 بازدید