عــــــــــــــا شقتم

تو مثل بنده که در حال دعا گوشه یچشماش پر از مرواریده

مثل کودکی می مونی که تو خواب یه فرشته ی بهشتی رو دیده

تو مثل ماهی حوضچه می مونی که میرقصه تو شبا با نور ماه

مثل اون ستاره ی پر نوری که تو بیابونها میشه چراغ راه

تو پر پرواز یه پرنده ای که نمی خواد از گروه جا بمونه

تو صدای اون قناری هستی که واسه جفتش داره آواز می خونه

اولین شکوفه ی درخت سیب اولین گلبرگ  سرخ باغچه ای

تو یه بیت شعر قشنگ بی بدلیل توی قاب شیشه ای طاقچه ای

چی بگم از تو بگم فرشته ای یا بگم فرشته پیش تو کمه

عزیزم عاشقتم فقط همین عشق تو رنگ گلای مریمه

/ 0 نظر / 17 بازدید