د لـــــــــــــم تنگه بــــــــــــــــرات

تقدیم به یگانه عشقم شهرام

 

به تو تقدیم میکنم تمام احساسات دورنم را که مشتاقانه تو را طلب میکنند

به تو تقدیم میکنم لحظه لحظه های دلتنگی ام را که به وسعت تمام روزهایی
 
است که بی تو سرکردم.
 
وبه تو تقدیم میکنم عشق را که در تپشهای قلبم و دراشتیاق چشمان همیشه
 
منتظرم یافتم.


این ارزشمندترین هدیه من به توست   گوشه ای از قلبت پناهش ده وبا


خورشید مهربانی ات نگهبانش باش. همیشه در خاطرم خواهی ماند.
/ 2 نظر / 34 بازدید
تقديم به عشقم

سلام به روي ماهت/وب خيلي قشنگي داري اما تنها مشكلش اينه كه يه مطلب گذاشتي شايد هم من دراشتباه باشم وتوتازه وب را درست كرده باشي/به هرحال وبت زيباست/اميدوارم به من هم سربزني واگه باتبادل لينك موافق بودي بااسم***تقديم به عشقم***لينكم كن/اگه با تبادل لينك هم موافق نيستي نامرد نباش وبهم سربزن البته يه نظربذاركه مطمئن بشم اومدي/باي باي

مهناز

غــریــب اســت دوســت داشتــن، و عجیــب تــر از آن اســت، دوســت داشتــه شــدن! وقتــی مــی‌دانیــم کســی بــا جــان و دل دوستمــان دارد و نفــس‌هــا و صــدا و نگــاهمــان، در روح و جــانــش ریشــه دوانــده؛ بــه بــازی اش مــی‌گیــریــم! هــر چــه او عــاشــق‌تــر، مــا ســرخــوش‌تــر! هــر چــه او دل نــازک‌تــر، مــا بــی رحــم ‌تــر! تقصیــر از مــا نیســت؛ تمــامــی قصــه هــای عــاشقــانــه، اینگــونــه بــه گــوشمــان خــوانــده شــده‌انــد . . .[گل]