بخنــــــــــــــــــــــــــد

دوستت دارم را،من دلاویزترین شعر جهان یافته ام

این گل سرخ من است

دامنی پر کن از این گل که دهی هدیه به خلق

که بری خانه ی دشمن

که فشانی بر دوست

راز خوشبختی هر کس به پراکندن اوست

تو هم ای خوب من این نکته به تکرار بگو

این دلاویزترین شعر جهان را،همه وقت

نه به یک بار و به ده بار،که صد بار بگو

دوستم داری را،از من،بسیار بپرس

دوستت دارم را،به من،بسیار بگو  

 

/ 0 نظر / 26 بازدید