ع+ش+ق....

 

عشق یک سفر است نه یک مقصد..

 

 

 

 

هر لحظه نفس تازه ای می کشم وحسی عجیب به من مهلت ماندن می دهد

و دل می سپارم به تکاپو در دویدن ثانیه ها

و چشمهایم را می بندم و آنقدر در رویایم تکرارت می کنم

 

 

 

تا به پرواز در آیم...

آنگاه در کنارت خواهم بودهمان جایی که همیشه سر زمین بودن من و تو باشد

و تا همیشه تکرارت خواهم کرد تا بمانی با من !

هر چند در رویا..هر چند بسیار دیر..هر چقدر طول بکشد...

توآنجا در رویای من خواهی ماند

تا همیشه تا ابدیت

بی شک من بهانه ای برای نفس تازه کشیدن خواهم داشت...

/ 0 نظر / 15 بازدید