زیباترینم

 

زیباترین تصویری که در زندگانیم دیدم 

 

نگاه عاشقانه و معصومانه تو بود

 

زیباترین سخنی که شنیدم سکوت دوست داشتنی توبود

 

 زیباترین احساساتم گفتن دوست داشتن تو بود

 

زیباترین انتظار زندگیم حسرت دیدار توبود

 

زیباترین لحظه زندگیم لحظه با تو بودن بود

 

زیباترین هدیه عمرم محبت توبود

 

زیباترین تنهاییم گریه برای توبود

/ 0 نظر / 69 بازدید