آواره ترین

 

بهترین لحظه زندگانیم لحظه ای است که با تو باشم

 

لحظه ای است که صدایت را می شنوم

 

لحظه ای است که حضورت را در کنارم حس می کنم

 

آن لحظه لحظه ایست که زمان برای من و تو باز می ایستد

 

لحظه ایست که من تو را میبینم

 

آن لحظه که محبت تو خستگیم را از خاطر میزداید

 

آن لحظه که همه لحظه هایم است

 

چون همیشه بیاد تو ام

 

 

http://tinypic.com/fkcupu.gif

 

اگه یه روز دیدی تنهایی

به یاد من باش

اگه دیدی دلت هوی کسی رو کرده

به یاد من باش

اگه دیدی یه چیزی میخواد مثل یه بغض تو گلوت بترکه

به یاد من باش

اگه فکر میکنی میخوای گریه کنی به یاد من باش

سرتو بزار رو شونه هام

دلتو بسپار به من

با من باش و با من بیا

تابی نهایت عشق

انجایی که هرکس به معشوق خود وصل میشود

انجایی که هیچکس تنها نیست

دنیای که دنیا نیست

هستی که هستی نیست

مستی که مستی ای نیست

همه اش عشق است

عشق و دیگر هیچ

که انسان بنده عشق است

و بار کش این امانت

به سر منزل مقصود

به خانه دوست

پس منتظرتم

 

/ 1 نظر / 21 بازدید
هستی

سلام امیرجون وب زیبایی داری [هورا]