تنهــــــــــــــا نرو

 

تنها نرو ، این راه رفتن نیست
دنیای تو چیزی به جز من نیست
تو از خودت چیزی نمی دونی
تنها نرو ، تنها نمی تونی
من حال این روزاتو می دونم
چیزی نگو ، چشماتو می خونم
این جاده تا وقتی نفس داره
چشماشو از تو بر نمی داره
می ری که با فکر تو تنها شم
می ری که همدرد خودم باشم
تو آخر راهو نمی دونی
تنها نرو ، تنها نمی تونی
من حال این روزاتو می دونم
چیزی نگو ، چشماتو می خونم
دستامو با احساس تو بستم
من بی نهایت با تو هم دستم
تا جاده می ره سمت بی راهه
گم کن منو ، این آخرین راهه
من حال این روزاتو می دونم
چیزی نگو ، چشماتو می خونم

/ 0 نظر / 14 بازدید