بچین

بچین

     دوباره می زنیم

                     سفید تو

                          سیاه من...

 

ای پای ثابت همه ی سور و سات ها

شیرین تر از حلاوت نقل و نبات ها

 

دارایی دلم که ندارم به جز تو هیچ

بیگانه با تمامی خمس و زکات ها

 

زیباترین بهانه برای نفس زدن

از لحظه ی تولدمان تا وفات ها

 

از بس که شاعران فقط از تو قلم زدند

سرریز مانده کاسه ی صبر دوات ها

 

آخر چقدر مست تو باشند این همه

سنگ تو را به سینه بکوبند لات ها

 

آواره کرده ای همه ی شهر را ببین!

هر روز همهمه ست درِ منکرات ها

 

تو نظم نقشه های جهان را به هم زدی

زیر و زبَر شده همه ی مختصات ها


ای عشق ! با تو من همه ی عمر برده ام

دیگر چرا بترسم از این کیش و مات ها

/ 0 نظر / 11 بازدید