بساط

عکس هایت را
دور خود می چینم
دنیایی بر پا میکنم
مرز میان من و دنیای دیگران
همین عکس ها باشد
اما
این بار دنیا نمی چرخد
من به گرد عکس ها می دوم
و به سان دوره گردی پیر
به هر کدام که می رسم
خاطره ای
آرزویی
و اشکی را
بساط میکنم

/ 0 نظر / 10 بازدید