تا آخرین نفس

قسم به ولادت زیبایت

به چشمان گویایت قسم

                               قسم به اشکهای زلال و روانت

              به لبخند زیبایت که رویم را گشاده گرداند قسم ...

قسم به دو دست پاکت که روحم را نوازش کرد

                              به قامت بلند و استوارت که به سویم آمد قسم

            قسم به لبانت که شنوایم کرد ...

 

به اخم ابروانت که دو موج زیبا را در سیرت زیبایت نشان میدهد قسم

         قسم به نجوای درونت که بس پاک است ، وجودم را درید

و در آخر به وجودت قسم که همیشه دوستت دارم و در کنارت می مانم ...

«<<<<<<«.(¯`·._ s@HarAM_.·´¯)»>>>>>>>»

بیا با من مدارا کن که من مجنونم  و مستماگر از عاشقی پرسی 

                              بدان دلتنگ آن هستم

بیا با من مدارا کن که من غمگین و دل خسته ام  اگر از درد من پرسی

                               بدان لب را فرو بستم

 


 

 

بیا از غم شکایت کن که من همدرد تو هستم اگر از هم دلی پرسی

                              بدان نازک دلی خستم ام

بیا از درد حکایت کن که من محتاج این هستم اگر از زخم دل پرسی

                              بدان مرهم منم مستم

 


 

/ 0 نظر / 11 بازدید