بـــــر گـــــــــرد

من از قصه زندگی ام نمی ترسم

من از بی تو بودن به یاد تو زیستن و تنها از خاطرات گذشته تغذیه کردن می ترسم.

ای بهار زندگی ام

اکنون که قلبم مالا مال از غم زندگیست

اکنون که باهایم توان راه رفتن ندارد

برگرد

باز هم به من ببخش احساس دوست داشتن جاودانه را

باز هم آغوش گرمت را به سویم بگشا

باز هم شانه هایت را مرحمی برایم قرار بده.

بگزار در آغوشت آرامش را به دست آورم

بدان که قلب من هم شکسته

بدان که روحم از همه دردها خسته شده.

این را بدان که با آمدنت غم برای همیشه من را ترک خواهد کرد.

بس برگرد که من به امید دیدار تو زنده ام

________________________****______________****____________***______

هجوم لشکر ناز تو راحــت و قـــرارم ریخــــــــت                        

                          بحق که خون دل از چـــشم اشـکبارم ریخـت

بخـــاک تیره غــــــــبار تـــن نــــزارم  ریخـــــــت                      

 "ز بس بدامن شــــب رنگ انتظــــارم ریخـت

زغـــصه رنگ من و رنـــــگ شب پرید بیــــــــا"

 

سحر بدوش نسیم اش که باد نافه ای چین داشت                        

                        بگرد سنبل و سوسن طـــــواف رنگین داشـت

دلــــــــم بدیدن روی تو آرزوی دیـرین داشــــــت                       

                      "نامیدی که فلـک خوشه خوشه پروین داشــت

            کـــنون که دست ســــــــحر دانه دانه چید بیـــــــــــا"

 

/ 0 نظر / 13 بازدید