با تو دارم گفتنی ها

 

ای آنکه بجز تو هـوایی به سرم نیست

کسی در نظـرم نیست

جز یاد عـزیزت کسی همسفـــرم نیست

مـرا یـار دگـــر نیست

عطر تو و احساس تو رو کسی نفهمید

دلت از همــه رنجیــد

از عالم وآدم همـه جا رنگ و ریا دیــد

دلت از همــه رنجیــد

من مثـل تو از دست همـه رنج کشیــدم

بجــز غصــه نـدیـــدم

یک جرعـه وفـــا از لب دریــا طلبیـــدم

                                       لب تشنـــــــــه دویــدم


 

 

ای تو نایاب، گوهر ناب

ناز مخمـل، ترمه خواب

                             ای تو همدل، ای تو همدرد

                             عاقبت عشق از تو گل کرد

                                                                عاشقم من عاشـق تو

                                                                ای تـو تنها خوب دنیـا

                                                                با تـــو دارم گفتنی هـا

 

ای وفـادار، نازنین یار

ای نشسته بر دلت خار

                                  ای بریده از من و ما

                                  از گذشتـه مانـده تنها

                                                                عاشقم من عاشـق تو

                                                                ای تـو تنها خوب دنیـا

                                                                با تـــو دارم گفتنی هـا

/ 0 نظر / 15 بازدید